Soccer Talent Project geeft een clinic aan de leden van de Weekend Academie.

Er stond weer een leuke activiteit op het programma van de voetbalschool. Dit keer hoefde de voetbalschool niet ver te reizen, maar werd er een clinic verzorgd in onze eigen stad Amsterdam.

Met het oog op de thema ''vitaliteit'' werd er een voetbalclinic georganiseerd voor de leerlingen van de Weekend Academie. De dag begon met een leuke presentatie over diverse onderwerpen zoals voetbal, mentaliteit, voeding e.d. Alle leerlingen luisterden aandachtig naar onze spreker.

Na de presentatie werden de leerlingen in 2 groepen verdeeld. Iedere groep kreeg een training op veld voor het gebouw van de Weekend Academie. De training werd verzorgd door een trainer van onze voetbalschool. De leerlingen kregen te ervaren hoe het er aan toe gaat bij de voetbalschool.

Complimenten aan alle leerlingen die heel leuk en enthousiast deelnamen aan de clinic. Daarnaast een grote dank aan alle vrijwiliigers van de Weekend Academie, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Aanbevolen berichten